top of page

Projects

For Innovative Business in Ecxeptional Environments (InnoBEE) we develop, together with our partners and Finnish enterprises differrent proposals and solutions.
ResCamp Modules Command & Logistic Solutions

This solution was initially presented at the UN procurement seminar for Nordic enterprises 15-16 June in Copenhagen. Our team presented this innovative concept of existing state of the art solutions by some 20 Finnish, mainly small and middle size enterprises. 

The concept consists of sub solutions for command & communications (including information collection & management), evacuation, first aid & hospitals, transportation, water & waste management, energy production & management, storage & warehousing, sanitation, cooking, heating & housing/sheltering. 

The Finnish permanent state secretary for foreign affairs, Peter Stenlund highlighted this concept in his opening remarks as a new innovative way of providing modular and deployable solutions for UN needs in disaster relief, refugee handling, peacekeeping and other tasks requiring high readiness and mobility. 

The ResCamp Modules - Command & Logistic Solutions idea was very well received and appreciated by both UN representatives and participating Nordic Enterprise representatives.

Syria Support Action Plan

Sen keskeisenä tavoitteena on että samalla kun vastaamme näihin kahteen haasteeseen pyrimme hieman pidemmällä aikavälillä edistämään ja tukemaan samoilla alueilla tapahtuvaa paikallista koulutusta ja yrittämistä, jonka kautta voidaan luoda työtä. Tämä voisi aluksi tapahtua Syrian naapurimaissa ja jopa pakolaisleireillä, mutta ajatuksena että koko toiminta mahdollisimman pian ja aikaisessa vaiheessa voisi siirtyä Syyriaan ja niille alueille siellä missä tarve on suurin.

Ideana on että viedään – tuotteita, osaamista, koulutusta ja teknologiaa pakettina, niin että samalla synnytetään osaajia, yrityksiä ja työpaikkoja kohdealueelle. Tällainen malli mielestämme tukee parhaiten kriisinhallintaa ja tätä voivat tehdä vain useammat yritykset yhteistoiminnassa. Voidaan tietysti tarvittaessa laajentaa hanketta siten että otetaan mukaan ulkomaisia (Pohjoismaisia) yrityksiä, mutta meillä on ollut toistaiseksi mielessä samalla Suomen viennin edistäminen.

Tässä vaiheessa on katsottava koko seutua (Syria, Irak, Jordania, Libanon sekä ehkä Turkkia ja Egyptiä) ja haettava sieltä se tai ne muutamat kohdealueet johon keskitytään ja joilla ei vielä ole riittävästi muita toimijoita jonossa.

”Energy-Island solutions for resilience and reconstruction”

“Semi-Mobile Healthcare for resilience and reconstruction”

Uskomme että tällaiseen saataisiin valtion tuki-instrumentteja, Tekes, Finnpartnership, PPI, Finnfund, Finnvera yms.

Reports to Finnish Defence Research Agency

Our stand at UN Nordic Procurement Seminar in Copenhagen, June 2016

bottom of page